ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTAMI PRYWATNYCH FIRM

Oferta w zakresie usług, dotyczących zarządu i administrowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomościami publicznymi oraz nieruchomościami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, obejmuje następujące czynności:

OBSŁUGA TECHNICZNA

  1. Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
  2. Utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia (w tym odśnieżanie i sprzątanie).
  3. Konserwację urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu.
  4. Pogotowie awaryjne.
  5. Realizacja remontów.
  6. Bieżąca kontrola stanu technicznego w tym przeglądy wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów.