Cennik

Ceny ustalamy indywidualnie z danym zleceniodawcą, przy zachowaniu najwyższych standardów świadczonych usług, z uwzględnieniem: zróżnicowania nieruchomości pod względem technicznym, wielkości, infrastruktury oraz  indywidualnych wymagań Klienta.

Współpraca pomiędzy Naszą Firma a Zlecającym musi być korzystna dla każdej ze stron korzystna.