O nas

Jesteśmy profesjonalną i rozwijającą się firmą na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Z doświadczenia wiemy, że powierzone nam nieruchomości są dla naszych klientów wyjątkowo ważne i cenne, dlatego konieczne jest indywidualne podejście do każdej z nich. W związku z tym, zawsze w pierwszej kolejności staramy się poznać jak największe spektrum potrzeb klienta aby nasza oferta była dobrze dopasowana do ich zaspokajania. Dzięki wypracowaniu własnych, różnorodnych metod i procedur działania, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę nieruchomości, bez względu na ich specyfikę.
Nie koncentrujemy się tylko na literalnym wykonaniu umowy. W sytuacji, gdy pojawia się problem nie związany ściśle z realizowana umową, zawsze staramy się udzielić merytorycznego i praktycznego wsparcia. „Zdrowa” i bezpieczna nieruchomość to podstawowy cel naszego działania, który przekłada się na zadowolenie mieszkańców i użytkowników zarządzanych przez nas nieruchomości.

 

Przepisy prawa na podstawie, których świadczymy nasze usługi  to:

  • Nowelizacja ustawy o własności lokali
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa Kodeks Cywilny w zakresie zarządu rzeczą wspólną